fredag 19. juni 2009

Verdidebatt.no-Min Blog der/Verdidebatt.no-Mój blog, gdzie


Kjære leser!

Har til deres informasjon, også en egen debatt blogg på "Vårt Land" sin Verdidebatt.no. Vennligst sjekk den, er meg og flere katolikker der, som forsvarer og står for vår tro. Det er (fortsatt) så mye intoleranse og uvitenhet, om Paven og Den Katolske kirke. For tiden er det flere innlegg knyttet til katolsk tro. Delta, ikke "krangle", men stå opp å forsvar vår enhetlige tro.


Czy do informacji, również oddzielną debatę na blogu "Nasz kraj" jego Verdidebatt.no. Proszę to sprawdzić, jest ze mną i nie więcej katolików, którzy bronią i stanowisko do naszej wiary. Jest to (jeszcze) tak dużo nietolerancji i niewiedzy, na temat papieża i Kościół. Obecnie istnieje kilka stanowisk odnoszących się do wiary katolickiej. Delta, a nie "walki", ale wstać do obrony naszej wiary jednolite.

2 kommentarer:

rootsman sa...

Har sett litt på det du skriver der, og må si at de er mye bra. Du er nok en god representant for den kristne tro.

Kunne tenke meg å bidra litt, men må nok ta en ting om gangen - foreløpig.

Guds fred og velsignelse til deg. :-)

Credo sa...

Jo takk, forsvarer vår tro, så godt jeg kan. Uvitenhet og intoleranse er det dessverre nok av. Kristne, må regne med å "bære sitt kors", men vi lever tross alt i ett fritt samfunn. Blir ikke med på noen "krangel", eller "skriftsted-hugging".
"....god representant......." vet jeg ikke, Gikk innom Mosken etter messe og kirkekaffe, som jeg skrev i innlegget "Debatt" vs. Handling". Lærerikt, og er invitert på fredagsbønn. :)

Guds fred over deg også.....