fredag 5. juni 2009

Pinseglede


2. Pinsedag, var det også messe. Noe vi (innfødte) nordmenn er vant til, men som Pater Janusz Fura sa;"Vi lever i et land med andre tradisjoner. 2.Pinsedag, er ikke en del av den kirkelige kalender, men.... vi holder messe".
For meg var dette min første feiring av kirkens "fødselsdag". Den Hellige Ånd gitt til datidens menighet og apostlene. Ett viktig skillelinje, i historien. Kristus var Himmelfaren, men nå kom den lovede Talsmannen.
Det var godt å se, i lys fra Pater Janusz Fura fine preken, (den ble også gitt på Polsk), han bla. nevnte Pinseunderet, der alle kunne forstå, og få forkynt evangeliet på sitt tungemål. Samt at vi all ønsker å dele den opplevelsen.
Det får vi fermingen, ved å holde sakramentene, skrifte og gå regelmessig i messe. Slik la nettopp Gud få helliggjøre oss. Dette er Herrens måte, kirken, vår mor, gjør oss til sanne disipler, fylt av kjærlighet, og tjeneste iver.

Det å stå der, felles på messen, etter prekenen, se så mange nasjonaliteter, samlet i kirken, be, lytte, synge og delta i Eukaristien. Jeg følte en utrolig samhørighet. Omfavnende kjærlighet, og se at Gud samler alle sine barn, i kirken, samlet for messe. Gud er god.

Ingen kommentarer: