tirsdag 16. juni 2009

Oversettelse til Polsk/Tłumaczenie na polski


Ønsker virkelig at flere skal kunne lese min Blogg på flere språk. Ikke for at jeg ikke tror man ikke kan Norsk, men bare ett tilbud. Tidligere nevnt, så har jeg valgt Polsk. Til dette bruker jeg "Google-oversetter". Jeg har ikke mulighet til å vite om dette blir korrekte oversettelser. Det kan bare de Polsktalende fortelle meg. Er glad for tilbakemelding. Tok nemlig en stikkprøve, fra engelsk til norsk og da ble benevnelsen av "Hellige Josef" oversatt til "Fosterhjem Josef, for Jesus"! Da blir det uverdig og helt mistydende. Ønsker å nærme meg vår tro og det hellige med ærbødighet. Vennligst si ifra, kjære polske søsken, i troen. (Ja, her ser, selv jeg jeg feil allerede, så tar dette opp til vurdering, men som sagt, tar imot kommentarer)

Naprawdę chcesz, że powinny być w stanie czytać mojego bloga w kilku językach. Nie, że nie sądzę, nie można norweski, ale tylko jedną ofertę. Wcześniej wspomniano, mam wybrany polski. Do tego używać "Google Translate". Nie mam szans się dowiedzieć, czy jest to poprawne tłumaczenie. Może to jedyny polski mówiąc oni mówią do mnie. Wyraża zadowolenie, o opinie. Czy a mianowicie próby losowej, z angielskiego na norweski, a następnie został skierowany do "Świętego Józefa" przetłumaczone na "Fosterhjem Josef dla Jezusa"! Tak to jest karygodne i całkowicie mistydende. Chcesz mnie podejście do naszej wiary i świętych z szacunkiem. Proszę nam powiedzieć, drodzy polski rodzeństwo, w wierze. (Tak, tutaj widzę już błędów, więc wziąć to na przegląd, ale powiedział, przyjmując komentarze)

Ingen kommentarer: