tirsdag 16. juni 2009

Kommentarer/Komentarze


Har nå aktivert "Kommentarfunksjonen", så det ikke bare blir "enetale"
Czy teraz się "komentarz funkcji", dlatego będzie nie tylko "monolog"

Ingen kommentarer: