tirsdag 8. september 2009

Oppdateringer

For tiden, har jeg ikke mulighet, dessverre. Til like ofte å oppdatere mine sider. Vit at jeg har det bra. Troen er sterk, og dagene går, med fornyet styrke. Alt takket være Gud's nåde, og bønn.
Oppfordrer alle til å lese fra salmenes bok. Noe jeg selv studerer om dagen. Selv fordyper jeg meg innen Maria/Marialogi.
Marie er vår Frelser,s mor. Selv sier hun,; "salig" og seg selv. Da hun selv forstod, Herren,s budskap, og sin rolle i Herren,s nåde til mennesker.
Be din rosenkrans, daglig, og din insikt til bla. Maria vil vokse. Noe som gjør, at Hellige Maria. Trekker deg nærmere vår frelser.
Gud's fred, bare slik Han kan gjøre det.