Fremhevet innlegg

Tidens krav og messen

Lørdag (23.1.21) i St. Olav domkirke, Oslo, ble en «strømmet» messe, den hellige messe. En årlig Filippinsk festmesse til Sto Niño avbrutt, ...

lørdag 13. februar 2021

Alt stille ved Vestmuren«Bønn av en elendig, når han tæres av lengsel og utøser sin sorg for Herrens åsyn.» -Salmene 102:1


Jeg stilner her, og stiller med ved vestmuren, kirkens dør, stille. Uten krav eller krage. 


De teologiske spørsmål, noe passé eller ikke passende?  Se de, når hyrde stilner, alt er vel, tålmodig vel, fårene med. 


Når ord blir ord, fortellinger, kun fortellinger. Når (skal) alt bli viktig igjen? Messeplikten er innvilget amnesti(?)


2181. Søndagens eukaristi grunner og kroner all kristen gjerning. Dette er grunnen til at de troende er forpliktet til å ta del i eukaristien på de påbudte dager, hvis de da ikke har en alvorlig unnskyldning (slik som sykdom, spedbarnsstell el. lign.) eller er blitt fritatt av sin sjelesørger. De som med overlegg forsømmer messeplikten, begår en alvorlig synd. -Den katolske kirke katekisme

Det får noen andre svare på. Muren har ikke svar, døren er stengt, låst. Jeremia vet.
Share |

Ingen kommentarer: