tirsdag 29. desember 2009

Thomas à Becket-Kirkens forsvarer


Når en kommer til den Engelske del, av den katolske kirke. Er opptegnelser og dokumentasjon meget gode. En mann, en Erkebiskop (av Canterbury) som er viden kjent. I sin samtid og ettertid. Er martyren Thomas à Becket. En kan ikke beskylde den Hellige Becket, for å være konfliktsky. Som Biskop, voldte han Henrik II, ganske mye hodebry. Utsagnet om;«Who will rid me of this turbulent priest» har stått i ettertid som et eksempel en mildt sagt fortvilet konge. Om en Biskop som ikke gikk til kompromi, om de tidligere hadde kommet til et kunstig og anstrengt forlik. Fire av kongens riddere, som må ha hørt disse ord, direkte eller inderekt. Red resuolutt til London. De møtte Biskop Tomas Becket, og da det ringt inn til vesper 29 Desember 1170, i Canterbury katedralen. Møtte biskopen deres sverd, og han ble drept, i sin egen katedral, uttalende med en martyrs ord;«Gjerne dør jeg for Jesu navns skyld og i forsvar for Kirken». Dette er hans festdag.

Share
|

Ingen kommentarer: