onsdag 13. mai 2009

UndervisningLørdag 16 mai, er det for meg annen gangs undervisning i kirken. Da skal vi bla. lære om et av sakramentene, (og det er 7). Denne gang skriftemålet. Jeg gleder meg, for da blir det også messe på lørdag. Mer om dette senere.

Ingen kommentarer: